Marja Tinkelaar adverteert op internet onder verschillende namen en personages.
Dit vinden wij een vorm van oplichting en daarom is Marja uitgeschreven.

> Terug naar het nieuwsoverzicht voor verkopers

Vragen?

Geef een antwoord